เนื้อตะเข้โคขุน sirloin

เนื้อตะเข้โคขุน ราคา 390 บาท/กก.

เนื้อตะเข้โคขุน Sirloin ราคา 390 บาท/กก.

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เนื้อตะเข้โคขุน ราคา 390 บาท/กก.”