logo_snbeef

เนื้อพิเศษโคขุน (F1) ราคา 400 บาท/กก.

หมวดหมู่: .

เนื้อพิเศษโคขุน (F1) Bavette aloyau ราคา 400 บาท/กก.

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เนื้อพิเศษโคขุน (F1) ราคา 400 บาท/กก.”