เนื้อริบอายโคขุน Rib Eye

เนื้อสันกลางถอดกระดูกโคขุน ราคา 650 บาท/กก.

หมวดหมู่: .

เนื้อสันกลางถอดกระดูกโคขุน/เนื้อริบอายโคขุน Rib Eye ราคา 650 บาท/กก.

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เนื้อสันกลางถอดกระดูกโคขุน ราคา 650 บาท/กก.”