เนื้อสไลด์สุกี้

เนื้อสไลด์สุกี้โคขุน ราคา 600 บาท/กก.

เนื้อสไลด์สุกี้โคขุน Sukiyayi 600 ราคา 600 บาท/กก.

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เนื้อสไลด์สุกี้โคขุน ราคา 600 บาท/กก.”