เนื้อแก้มโคขุน Ox Cheeks

เนื้อแก้มโคขุน ราคา 320 บาท/กก.

เนื้อแก้มโคขุน Ox Cheeks ราคา 320 บาท/กก.

บทวิจารณ์

ยังไม่มีบทวิจารณ์

เข้ามาเพิ่มบทวิจารณ์เป็นคนแรก “เนื้อแก้มโคขุน ราคา 320 บาท/กก.”